เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด

เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด

เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด
เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด

 

เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด

 

การตรวจเลือดก่อนเสริมหน้าอกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงและความพร้อมของผู้เข้ารับการผ่าตัดได้ โดยการตรวจเลือดจะครอบคลุมการตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด การทำงานของตับ ไต และระบบการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นการตรวจดังนี้

  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) ตรวจหาจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งหากพบความผิดปกติ เช่น ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือเกล็ดเลือดต่ำ อาจส่งผลต่อการผ่าตัดได้
  • การตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test: LFT) ตรวจหาการทำงานของตับ ซึ่งหากพบว่าตับทำงานผิดปกติ อาจส่งผลต่อยาที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้
  • การตรวจการทำงานของไต (Renal Function Test: BUN/Creatinine) ตรวจหาการทำงานของไต ซึ่งหากพบว่าไตทำงานผิดปกติ อาจส่งผลต่อยาที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้
  • การตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Profile) ตรวจหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เช่น โปรตีน C โปรตีน S และแอนติทრომบิน ซึ่งหากพบความผิดปกติ อาจส่งผลต่อภาวะเลือดออกระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้

การตรวจเลือดก่อนเสริมหน้าอกจะช่วยให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงและวางแผนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม เช่น หากพบความผิดปกติของเม็ดเลือด แพทย์อาจพิจารณาเลื่อนการผ่าตัดออกไปจนกว่าเม็ดเลือดจะกลับมาเป็นปกติ หรือหากพบความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาหรือวิธีอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก

นอกจากนี้ การตรวจเลือดก่อนเสริมหน้าอกยังช่วยให้แพทย์ตรวจหาโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวี หากพบโรคติดเชื้อเหล่านี้ แพทย์อาจพิจารณาเลื่อนการผ่าตัดออกไปจนกว่าโรคจะหายดีหรือควบคุมได้ เสริมหน้าอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ แอดไลน์:@weeraphan
.
หมออ้น

เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด
เสริมหน้าอก ทำไมต้องตรวจเลือด