เสริมหน้าอกอันตรายไหม

เสริมหน้าอกอันตรายไหม

เสริมหน้าอกอันตรายไหม
เสริมหน้าอกอันตรายไหม

เสริมหน้าอกอันตรายไหม

การเสริมหน้าอกมีความเสี่ยงและอันตรายเหมือนกับการผ่าตัดทั่วไป แต่ความเสี่ยงและอันตรายเหล่านั้นสามารถลดลงได้ โดยการเลือกสถานเสริมความงามที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 • เลือดออก
 • ติดเชื้อ
 • แผลเป็น
 • ซิลิโคนรั่วหรือแตก
 • ซิลิโคนเคลื่อน
 • หัวนมชา
 • ผลข้างเคียงจากยาชาหรือยาสลบ

การลดความเสี่ยงและอันตราย

 • เลือกสถานเสริมความงามที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
 • ปรึกษาแพทย์อย่างละเอียด แจ้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว ยาที่รับประทาน
 • เตรียมตัวก่อนผ่าตัด งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดูแลตัวเองหลังผ่าตัด ทานยาตามแพทย์สั่ง ดูแลแผลให้สะอาด พักฟื้นตามคำแนะนำ

ข้อควรระวัง

 • ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่ควรเสริมหน้าอก
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีโรคติดต่อ ไม่ควรเสริมหน้าอก

สรุป

การเสริมหน้าอกมีความเสี่ยงและอันตรายเหมือนกับการผ่าตัดทั่วไป แต่ความเสี่ยงและอันตรายเหล่านั้นสามารถลดลงได้ โดยการเลือกสถานเสริมความงามที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

คำแนะนำ

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกอย่างละเอียด
 • ปรึกษาแพทย์อย่างละเอียด แจ้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว ยาที่รับประทาน
 • เลือกสถานเสริมความงามที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
 • เตรียมตัวก่อนผ่าตัด งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดูแลตัวเองหลังผ่าตัด ทานยาตามแพทย์สั่ง ดูแลแผลให้สะอาด พักฟื้นตามคำแนะนำ