เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม

เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม

เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม
เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม

เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม

การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนนั้น ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต โดยทั่วไปซิลิโคนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 10-20 ปี

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของซิลิโคน เสริมหน้าอก

  • ชนิดของซิลิโคน: ซิลิโคนมีหลายชนิด เช่น ซิลิโคนน้ำเกลือ ซิลิโคนเจล ซิลิโคนแบบมีผิวทราย แต่ละชนิดมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • คุณภาพของซิลิโคน: ซิลิโคนที่มีคุณภาพดี จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
  • เทคนิคการผ่าตัด: เทคนิคการผ่าตัดที่ดี จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของซิลิโคน
  • การดูแลรักษา: การดูแลรักษาหลังผ่าตัด เช่น การนวดหน้าอก การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระทบกระเทือนหน้าอก จะช่วยยืดอายุการใช้งานของซิลิโคน

เมื่อครบอายุการใช้งาน

แพทย์จะแนะนำให้เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ซิลิโคนรั่ว ซิลิโคนแตก แคปซูลหดรัด

อย่างไรก็ตาม

ยังมีผู้หญิงบางคนที่เสริมหน้าอกแล้วอยู่ได้นานกว่า 20 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อแนะนำ ถ้าอยากให้ซิลิโคน เสริมหน้าอก อยู่ได้ยาว

  • ควรเลือกคลินิกและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมหน้าอก
  • เลือกซิลิโคนที่มีคุณภาพดี
  • ดูแลรักษาหลังผ่าตัดอย่างเคร่งครัด
  • ตรวจเช็คซิลิโคนกับแพทย์เป็นประจำทุกปี

สรุป เสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตไหม

การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนนั้น ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต โดยทั่วไปซิลิโคนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 10-20 ปี ผู้หญิงบางคนอาจอยู่ได้นานกว่า 20 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สนใจเสริมหน้าอก ปรึกษาหมออ้นได้ครับ ไลน์:@weeraphan

หมออ้น