เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน

เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน

เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน
เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน

เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน 

ระยะเวลาในการใส่สายเดรนหลังเสริมหน้าอกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • เทคนิคการผ่าตัด: การเสริมหน้าอกแบบส่องกล้องมักใส่สายเดรน 1-2 วัน
 • ขนาดของแผลผ่าตัด: แผลผ่าตัดเล็ก มักใส่สายเดรน 1-2 วัน
 • ปริมาณเลือดที่ออก:
  • 1-30 cc ต่อวัน ถอดสายเดรนได้
  • มากกว่า 30 cc ต่อวัน อาจต้องใส่สายเดรนต่อ

โดยปกติแล้ว แพทย์จะนัดดูแผลและตรวจสอบปริมาณเลือดที่ออกหลังผ่าตัด 1-2 วัน

โดยเฉลี่ยแล้ว

 • การเสริมหน้าอกแบบทั่วไป ใส่สายเดรน 3-5 วัน
 • การเสริมหน้าอกแบบส่องกล้อง ใส่สายเดรน 1-2 วัน

อย่างไรก็ตาม

 • แพทย์บางท่านอาจไม่ใส่สายเดรน
 • บางกรณีอาจต้องใส่สายเดรนนานกว่า 7 วัน

ทั้งนี้

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • สังเกตอาการผิดปกติ เช่น บวม แดง ร้อน เจ็บ
 • ติดต่อแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

  สนใจเสริมหน้าอก โดยไมต้องใส่สายเดรน เทคนิคใหม่ ปลอดภัย สวย 100% สอบถามเพิ่มเติมที่วีรพรรณ คลินิก หมออ้น วีรพรรณ แอดไลน์:@weeraphan

ขอบคุณครับ 
เสริมหน้าอก หมออ้น
เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน
เสริมหน้าอกกี่วันถอดสายเดรน