ปัญหาทีทำให้ต้องเสริมหน้าอก ?

เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก

ปัญหาที่ทำให้ต้องเสริมหน้าอกมีอะไรบ้าง ?

 • หน้าอกเล็ก
 • หน้าอกแบนราบ
 • หน้าอกหย่อนคล้อย
 • หน้าอกไม่สมส่วน
 • หน้าอกหายไปหลังให้นมลูก
 • หน้าอกหายไปเพราะมะเร็งเต้านม

ปัญหาหน้าอกเล็ก

 • หน้าอกเล็กมาตั้งแต่กำเนิด
 • หน้าอกเล็กลงตามอายุ
 • หน้าอกเล็กลงหลังคลอดบุตร

ปัญหาหน้าอกแบนราบ

 • เพศที่สามที่ต้องการเสริมหน้าอกเพื่อบ่งบอกเพศสภาพ

ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย

 • อายุมากขึ้น
 • น้ำหนักขึ้นลงบ่อย
 • ตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก

ปัญหาหน้าอกไม่สมส่วน

 • หน้าอกข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่ง
 • หน้าอกมีรูปทรงไม่สวยงาม

ปัญหาหน้าอกหายไปหลังให้นมลูก

 • ฮอร์โมนหลังคลอดทำให้หน้าอกเล็กลง

ปัญหาหน้าอกหายไปเพราะมะเร็งเต้านม

 • ต้องตัดเต้านมออกเพื่อรักษามะเร็ง

สรุป

ปัญหาที่ทำให้ต้องเสริมหน้าอก มีดังนี้

 • หน้าอกเล็ก
 • หน้าอกแบนราบ
 • หน้าอกหย่อนคล้อย
 • หน้าอกไม่สมส่วน
 • หน้าอกหายไปหลังให้นมลูก
 • หน้าอกหายไปเพราะมะเร็งเต้านม

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดเสริมหน้าอก ซึ่งจะช่วยให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น เต่งตึงขึ้น หรือมีรูปทรงที่สวยงามขึ้น ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของแต่ละคน

.

สนใจเสริมหน้าอก ปรึกษาคุณหมอได้ครับ Line:@weeraphan

#หมออ้น

 

เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เสริมหน้าอก
เ
เสริมหน้าอก