ซิลิโคน MOTIVA  Ergonomix โมติว่า รุ่นฝั่งชิพ ผ่านเครื่องสแกนในสนามบินได้ไหม

ซิลิโคน MOTIVA  Ergonomix โมติว่า รุ่นฝั่งชิพ ผ่านเครื่องสแกนในสนามบินได้ไหม

ซิลิโคน MOTIVA
ซิลิโคน MOTIVA

 

ซิลิโคน MOTIVA  Ergonomix โมติว่า รุ่นฝั่งชิพ ผ่านเครื่องสแกนในสนามบินได้ไหม

ได้ครับ ซิลิโคน MOTIVA รุ่นฝั่งชิพสามารถผ่านเครื่องสแกนได้ในสนามบินและสถานที่ที่มีเครื่องสแกนรักษาความปลอดภัย โดยเครื่องสแกนจะตรวจพบชิปและอ่านข้อมูลจากชิปได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่อ่านได้จากเครื่องสแกนจะเป็นข้อมูลเฉพาะของซิลิโคน เช่น ขนาด คลินิกที่ทำศัลยกรรม สถานที่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใส่ซิลิโคนได้

นอกจากนี้ การสแกนซิลิโคน MOTIVA รุ่นฝั่งชิพด้วยเครื่องสแกนทั่วไป เช่น เครื่องสแกนมือถือ เครื่องสแกนอีเมล เป็นต้น ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากชิปได้ เนื่องจากเครื่องสแกนเหล่านี้ไม่รองรับเทคโนโลยี RFID

ดังนั้น ผู้ใส่ซิลิโคน MOTIVA รุ่นฝั่งชิพจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยเมื่อผ่านเครื่องสแกน

ในกรณีที่ผู้ใส่ซิลิโคน MOTIVA รุ่นฝั่งชิพกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผย เมื่อผ่านเครื่องสแกน อาจแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยว่าตนเองใส่ซิลิโคน MOTIVA รุ่นฝั่งชิพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยใช้เครื่องสแกนเฉพาะสำหรับอ่านข้อมูลจากชิป MOTIVA

สนใจเสริมหน้าอก ซิลิโคน Motiva รุ่นฝังชิพ ปรึกษาหมออ้นได้ครับ แอดไลน์ซ@weeraphan

หมออ้น